De week van de werkstress

Deze week is de week van de werkstress. Op 13 mei 2014 gaf minister Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid het startsein van een campagne om stress gerelateerd aan werk, bespreekbaar te maken en tegen te gaan. De week van de werkstress was één van deze maatregelen.

Samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO voerde het ministerie een onderzoek uit. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 31 procent van de verzuimgevallen te maken hebben met werkstress. Daarvan heeft 12 procent van de werknemers burn-out klachten. 40 procent van de werknemers heeft aangegeven behoefte te hebben aan maatregelen om stress op tijd te voorkomen. Dat is best een enorm getal. Wordt er ook daadwerkelijk iets gedaan om de werkstress te reduceren? Is er voldoende aandacht voor de individuele werknemer?

Afgelopen week heb ik de workshop ‘Werkstress geen burn-out laten worden’ georganiseerd. Er is veel geklikt op het onderdeel vitaliteit op de website, maar daar is het bij gebleven. Gaat het hier om: Geen tijd! Ik laat me niet kennen! Wat zullen anderen wel van me denken! Ik kan me in deze drukke tijd toch niet ziekmelden! Straks verlies ik mijn baan! Ik laat zien dat ik sterk ben! En ga zo maar door.

Ik, als coach, maak me zorgen over de vele mensen die denken zoals ik in de bovenstaande alinea heb geschetst. Er zijn namelijk een heleboel mensen die zo denken, weet ik uit ervaring. Ziet een werkgever dat? Of is hij vooral trots op het feit dat het ziekteverzuim zo laag is? Ik zou heel graag willen dat er meer écht geluisterd wordt naar werknemers! Als je op tijd aan de bel trekt en om hulp vraagt, dan kan je een burn-out voor zijn. Dan kom jij weer beter in je vel te zitten. Dat is toch voor iedereen veel beter?

Zoek op tijd iemand die je coacht! Durf de knop om te zetten! Doe het voor jezelf en voor je werkplezier. We moeten tenslotte nog heel lang werken…..


Vitaliteit en (werk)stress

Meer informatie over vitaliteit, zoals (werk)stress, burn-outs, overgewicht en meer? Klik hier: Vitaliteit

Call Now Button