Verlieservaringen

Verlieservaringen

Wat verstaan we onder ‘verlies’?

Verlies is iets wat bij het leven hoort, maar het kan zeer bepalend zijn voor iemands welbevinden. Verlies kan te maken hebben met het verlies van een dierbaar persoon, scheiding, verhuizing, verlies van baan, uit huis gaan van kinderen en dergelijke. Het kan dus aan verschillende dingen gekoppeld worden, waar een coach goed bij kan helpen.

Veel mensen proberen het verdriet een plekje te geven of het te vergeten. De kans dat het verdriet er ooit weer uit komt, met volle kracht, is erg groot. Je hoeft het niet te vergeten, want het heeft je gemaakt tot wie je bent.

Vergeten hoef je niet. Verweef het met je leven.

Als coach help ik met het verdriet converteren naar iets positiefs. Samen gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat jij weer op een positieve manier verder kunt met je leven.

Ja, ik wil positiever in het leven staan


Verlies van een dierbare

Blijven steken in de rouw is niet fijn. Sommige mensen blijven er in steken, omdat ze denken dat ze zo hun dierbare bij zich kunnen houden. Ze durven niet verder te gaan. Ze ‘mogen’ niet meer genieten van zichzelf. Het gemis is te groot.

Bij verlies laat je altijd iets achter. Vooral de mooie momenten worden gemist. Soms is er ook boosheid voor het feit dat iemand zich alleen gelaten voelt. Om weer op een positieve manier deel te kunnen nemen aan het leven is het nodig om door 3 fases te gaan:

  1. Ten eerste is het belangrijk dat de feitelijke impact van het verlies aanvaard wordt. Daarbij is is belangrijk dat de impact van het verlies geuit kan worden.
  2. De tweede fase is het bewust afscheid nemen van de verlorene of de verloren situatie met alle emotionele uitingen.
  3. De derde fase is de fase van opbouw. Er zal bewust een nieuw levenshoofdstuk in worden gegaan met een nieuwe balans, structuur, hechting en houvast. Dit kunnen mensen heel eng vinden. Een nieuw levenshoofdstuk zonder dat ‘het verlies’ daar deel uit gaat maken.

Het is aan de persoon zelf te bepalen hoe lang de fases duren. Het is wel belangrijk voor het rouwproces dat er ten alle tijden gepraat kan worden. Lukt het niet om zelf weer positief deel te gaan nemen aan het leven? Dan is het raadzaam om professionele hulp in te schakelen.


Verlies van een baan, verhuizing e.d.

Het klinkt soms raar in oren van anderen maar sommige mensen moeten ook een soort rouwproces door wanneer er sprake is van stoppen van werken, het wisselen van werk of verhuizen naar een ander huis of omgeving.

Er blijven veel herinneringen achter in het oude huis of oude baan. Het verwerken ervan kost tijd. De tijd van aarden op de nieuwe plek zal dan pas plaats kunnen vinden.


Verlies door een scheiding

Scheidingen hebben voor zowel de ex-partners als voor een heel gezin, familie en vriendenkring een enorme impact op het welbevinden. Er gebeurt veel voorafgaand aan een scheiding en na de scheiding moet er opnieuw een balans gevonden worden en hechting plaatsvinden.

Een hele familie en vriendenkringen merken hier de gevolgen van. Voor direct betrokkenen is het vaak lastig om een nieuwe balans te vinden en zich opnieuw te hechten. Een rouwcoach kan hier goed bij helpen.


Denk jij dat ik jou kan helpen?

Neem dan gerust contact op. Voor de tarieven van een coaching sessie, klik hier.

Ik wil een afspraak maken

Call Now Button