Hoogsensitiviteit bij hoogbegaafdheid

Hoogsensitiviteit bij hoogbegaafdheid.

De meeste hoogbegaafden zijn hoogsensitief. Zo’n 2 tot 3 procent van de bevolking schijnt hoogbegaafd te zijn. Ik heb zelf het idee dat dat percentage weleens hoger zou kunnen liggen omdat steeds meer mensen ontdekken dat ze misschien wel hoogbegaafd zouden kunnen zijn. Als ze ontdekken dat hun kinderen hoogbegaafd zijn, merken ze dat ze eigenlijk dezelfde eigenschappen bezitten. Vroeger was er veel minder aandacht voor.

Uit de ervaringen, die ik heb met hoogsensitieve, hoogbegaafde mensen, lijkt het vaak dat het hun hoogsensitiviteit is waar ze het meeste last van hebben. Of misschien is het juist dat ze zich nooit erkend hebben gevoeld waardoor ze meer last hebben van hun hoogsensitiviteit. Het feit is dat er zeker aandacht besteed moet worden aan de hoogsensitiviteit.

Week van de hoogbegaafdheid.

In de week van 9 maart is er extra aandacht voor hoogbegaafdheid. Veel hoogbegaafden hebben het gevoel dat ze anders zijn. Ze voelen zich vaak niet erkend, met alle gevolgen van dien. In mijn praktijk zie ik dat deze mensen vaak banen hebben of opleidingen hebben gevolgd die eigenlijk niet bij hen passen. Hoogbegaafde mensen zijn vaak beelddenkers. Het huidige onderwijs past niet bij hun manier van leren. Het kan dus zijn dat deze hoogbegaafde kinderen niet herkend worden. Ook hebben sommige hoogbegaafde kinderen de neiging tot onderpresteren om ‘erbij te horen’. 

Ik ken een man die als kind nooit de juiste begeleiding kreeg en een lage opleiding heeft gevolgd. Hij is zo kundig en kan zoveel dingen maken en repareren! Hij is zo enorm creatief! Toen hij op latere leeftijd een IQ-test deed voor mensen die de Nederlandse taal niet zo machtig waren en de test voornamelijk beelden bevatte…. werd duidelijk dat zijn IQ ver boven de 150 was…. 

Er zijn veel hoogbegaafde mensen die zich niet gehoord, gezien en erkend voelen. Die het gevoel hebben dat ze mislukt zijn…. Die nooit hebben kunnen doen waar ze toe in staat zijn met de juiste begeleiding!

Aandacht voor hoogsensitiviteit.

Afgelopen week heb ik een lezing gegeven aan ouders van hoogbegaafde kinderen, over hun hoogsensitiviteit. Door hun hoogsensitiviteit zijn hoogbegaafden niet altijd in staat om te kunnen doen en leren wat ze zouden willen en kunnen. Ze kunnen zich niet goed concentreren in drukke ruimtes en geven niet aan wat zijn nodig hebben omdat ze meer gericht zijn op de ander. Ze willen vaak niet teveel ruimte innemen en om aandacht vragen. Dit zijn nog maar een paar redenen. Ook de manier van begeleiding is van belang. Dit geldt voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. 

Tips.

Eén van de belangrijkste tips zorg dat de hoogbegaafde een zekere vorm van autonomie heeft of krijgt. Hoogsensitieve hoogbegaafden weten namelijk zelf wel hoe ze iets willen aanpakken. Ze zijn namelijk toekomstgericht en kunnen goed out-of-the-box denken. Ze hebben het hele traject al doordacht. Ga met ze in gesprek! Als je het er niet mee eens bent, zorg dat je goede argumenten hebt, waarom je iets wel of niet doet/wilt. Ze zijn misschien soms wat koppig, maar met een goede argumentatie willen ze er best over nadenken. Misschien niet meteen maar wel als ze ruimte krijgen om het te overdenken. 

Een andere tip is zorg voor uitdaging. Verveling is een heel naar gevoel. Uitdaging kan er voor iedereen anders uitzien. De persoon zelf weet vaak zelf waar de uitdaging ligt.

Een derde tip is, maak nooit op een vervelende manier ruzie, met veel krachtige termen of stemverheffingen. Een hoogsensitief persoon weet niet meer waarover je boos bent geworden maar die wel jouw afkeuring op hem. Die blijft hangen! Het is voor een hoogsensitief persoon moeilijk om het weer te vergeten. De relatie is verstoord. Dat wil niet zeggen dat je geen conflicten mag aangaan. Het gaat om de manier waarop. Ga met de hoogsensitieve persoon in gesprek en vertel waarom jij het er niet mee-eens bent. 

Er zijn nog meer tips die ik je kan geven. Ik wil graag op scholen, ouderverenigingen of bedrijven lezingen en/of workshops geven waardoor duidelijk wordt wat hoogsensitieve (hoogbegaafde) mensen nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Het is toch eerlijk als ieder mens een kans krijgt om te zijn wie hij is en te doen wat hij kan of wil?!

Ik wil graag meer informatie!

Denk je dat je hoogsensitief bent? Voel je je vaak overprikkeld, ben je snel moe en heb je stress of burn-out klachten? Download dan hier het gratis e-book voor handige tips.

Ik zoek hulp