Hoogsensitief kind

Ouders van een hoogsensitief (vaak meer- of hoogbegaafd) kind

Ik vind het van groot belang dat een hoogsensitief kind goed in de gaten wordt gehouden. Deze kinderen kunnen namelijk sneller problemen krijgen thuis, op school of elders.

Zo kan het zijn dat zij zich niet uitgedaagd voelen, andere ideeën en interesses hebben en daardoor wellicht ook buiten de groep vallen. 

Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat hoogsensitieve kinderen ook vaak hoogbegaafd zijn. Dit wordt alleen niet altijd herkend. Voor de ontwikkeling van het kind is het echter belangrijk dat dit wél gebeurt.

Hoogsensitieve kinderen hebben een andere manier van leren

Deze kinderen vervelen zich snel in het huidige onderwijs en zien geen uitdaging in de stof zoals die aangeboden wordt. Zo hebben hoogsensitieve kinderen een andere manier van leren dan het onderwijs hen biedt.

Deze kinderen floreren daardoor juist in plusklassen. Juist hun hoogsensitiviteit zorgt vaak voor problemen. Het kind voelt zich het beste in een veilige omgeving en in een positieve sfeer. 

Om daar voor te zorgen zijn deze kinderen snel geneigd om sociaal wenselijke antwoorden te geven om de sfeer goed te houden. Daardoor gaan ze zichzelf vaak voorbij.

Ook de wijze van straffen heeft meer impact op het kind dan voor niet-hoogsensitieve kinderen. 

mijn kind is hoogsensitief coach

Geen uitdaging zorgt voor onderpresteren van het kind

Het is belangrijk dat hoogsensitieve kinderen uitgedaagd worden en creatief kunnen denken, ook al lijken ze misschien op ‘gemiddelde’ kinderen.

Kinderen die wél uitgedaagd en gezien worden hebben daar meestal geen problemen mee. Wordt er niets speciaals aangeboden aan deze kinderen, dan kan het kind gemakkelijk gaan onderpresteren. Dit gaat weer ten koste van hun zelfbeeld.

Hoogsensitief verward met ADD, ADHD en autisme

Regelmatig wordt hoogsensitiviteit verward met ADD, ADHD en autisme. Kinderen krijgen daar soms zelfs medicatie voor, terwijl ze ‘alleen maar’ hoogsensitief zijn. Door het niet te kunnen verwerken van de prikkels kunnen gedragsproblemen ontstaan.

Twijfel je of je kind hoogsensitief is? En of je kind voldoende uitgedaagd wordt? Kom langs voor een oriënterend gesprek, of neem direct contact op.

Afspraak maken voor mijn hooggevoelig kind


Meer informatie over hoogsensitieve kinderen?

Neem dan contact op voor meer informatie of maak direct een afspraak.

Ik zoek hulp